Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

To dla nas szczególnie ważne przedsięwzięcie, ponieważ to pierwsza pomoc, jakiej udzielaliśmy w Georg MED.

Tą formą pomocy w ramach ubezpieczenia NFZ mogą zostać objęci pacjenci, którzy:

 • nie wymagają leczenia szpitalnego,
 • otrzymali skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • otrzymali od 0 do 40 punktów w skali Barthel,
 • nie są objęci opieką hospicjum stacjonarnego.

Do zakresu czynności związanych z pielęgniarską opieką domową należy m.in.:

 • zmiana opatrunków i leczenie ran oraz odleżyn;
 • podawanie leków i zastrzyków;
 • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu jak jedzenie, korzystanie z toalety, mycie i kąpiele;
 • ćwiczenie ruchu i oddech oraz poprawę sprawności ruchowej;
 • edukację bliskich jak opiekować się pacjentem;
 • wypisanie niektórych leków i skierowań zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Zakres czynności ustalany jest podczas pierwszej wizyty na podstawie stanu zdrowia i samodzielności osoby objętej opieką. Wizyta pielęgniarki i wykonanie zalecanych czynności musi za każdym razem zostać potwierdzone podpisem pacjenta lub opiekuna. Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, cztery razy w tygodniu. W uzasadnionych medycznie przypadkach wizyta może odbyć się w weekendy lub dni świąteczne. 

Skala Barthela obejmuje ocenę czynności takich jak:

 • Spożywanie posiłków
 • Przemieszczanie się i siadanie.
 • Utrzymanie higieny osobistej.
 • Korzystanie z toalety.
 • Samodzielność w myciu i kąpieli.
 • Poruszanie się po powierzchniach płaskich.
 • Schodzenie po schodach.
 • Ubieranie się i rozbieranie.
 • Kontrolowanie stolca.
 • Kontrolowanie potrzeby oddawania moczu.

Pacjent otrzymuje 10 punktów za samodzielne kontrolowanie czynności, 5 za częściową poradność lub 0 za całkowity brak kontroli nad nami. Otrzymanie łącznie poniżej 20 punktów, kwalifikuje go do objęcia całkowicie pielęgniarską opieką domową.  Może zdarzyć się tak, że pacjent otrzyma wynik pomiędzy 21 a 80 pkt (w niektórych przypadkach nawet 86 pkt), wtedy lekarz po częściowej analizie może ustalić częściową potrzebę, objęcia opieką daną osobę.

Nieprzerwanie od 2009 roku, z częścią załogi, która jest z nami od początku, piastujemy nad zdrowiem osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

Nie obawiaj się oddać w dobre ręce.

 • Doświadczeni i oddani specjaliści
 • Szybka reakcja – tu liczy się każda minuta
 • Kontynuacja leczenia i ulga w bólu
 • Edukacja zdrowotna dla Ciebie i bliskich
 • Wsparcie w czasie choroby i w żałobie
Szybki kontakt +48 504 095 987